Главная Официально Поздравление Софье Очировне
25.02.2013
Просмотров: 1060, комментариев: 0

Поздравление Софье Очировне



Хyндэтэ Софья Очировна!

Тyрэhэн yдэрөөрнь, дyрбэн тээшээ тэгшэ дyyрэн баян боложо,

алта мyнгэнтнай али байха эд бараантнай элбэг дэлбэг боложо,

Намсарай шэнги баян, Найдан шэнги yнэр ажаhуухытнай хусэнэбди.

Ваш коллектив!



Комментарии