архив новостей

понвтрсрдчетпятсубвск
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       

погода

Главная Библиотека Члены литературного объединения «Уран-Душэ» Хамтын суглуулбаринууд (коллективные сборники)
01.11.2012
Просмотров: 3595, комментариев: 0

Хамтын суглуулбаринууд (коллективные сборники)Хамтын суглуулбаринууд (коллективные сборники)

«Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо»
«Уран Дyшын угалзанууд»
«Санагын сэгнэшэгyй баялигhаа»
«Мини тоонто – Захаамин»
«Тэрэнгиин баглаа»
«Булагай эхин» бурьялна»
«Фольклорная поэзия Улекчинских бурят»
 
Аюша Доноев «Дуулахал дайдам Захаамин»
 
Фёдор Цыденжапов
«Сэсэн дархан»
«Агнуурида»
«Тэнгэриин залин»
«Дурлаhан yyлэн»
«Yбэлжooндoo байхадаа»
 
Пурбэ Самбуев «Дэлхэй дээрэ yнэн болоhон yйлэ ушарнууд»
 
Василий Аюшев «Сэнхирхэн Сахирни»

Санжажап Бадмаев «Захааминай буряадуудай yндэhэн ёохорой дуунууд»

«Уран Дyшын» урданай гэшyyд

Мэлс Самбуев
Аюша Доноев
Санжа Табдаев
Василий Аюшеев
Дамдин Аюшев
Михаил Гончиков
Пурбо Самбуев
Федор Цыденжапов
Владимир Лубсанов
Владимир Гомбоев
Александр Цыбиков

Улаан-Yдэдэ

1. Галина Хандуевна Дашеева-Базаржапова
2. Николай Чимитович Шабаев
3. Дарима Сергеевна Дулмаева
4. Надежда Доржиевна Гармаева
5. Валерий Дашеевич Цыбиков
6. Бадма Шойдокович Шойдоков

«Уран Дyшын» гэшyyд (Члены и кандидаты в члены литобъединения «Уран Дyшэ»)

1. Хандажап Дармаевна Дампилова
2. Санжай-Ханда Долгоржаповна Дармаева
3. Таисия Хандуевна Мархаева
4. Даниил Дашиевич Нохоров
5. Владимир Чимитович Балуев
6. Содном-Жамса Дубжурович Цыренов
7. Санжайжап Дамдинович Банзаракцаев
8. Николай Цыденович Очиров
9. Михаил Цибикович Доржиев
10. Лубсан Базарович Цыренов
11. Хандажап Базарович Цыренов
12. Владимир Нимаевич Данжалов
13. Баир Будаевич Гомбоев
14. Нина Раднаевна Цыденова
15. Ольга Данзановна Ванданова
16. Цыбикжап Цыденович Найданов
17. Цырен-Дулма Гомбоевна Очирова
18. Пама Тундупович Очиров
19. Николай Батуевич Соктоев
20. Долгорма Цыденжаповна Тогмитова
21. Шойдон Базарович Бакшеев
22. Роза Баировна Намжилова
23. Дымбрыл Цыденжапович Гармаев
24. Бимба Ринчиновна Раднаева
25. Римма Пагбаевна Дымбрылова
26. Дарима Долгоржаповна Цыденжапова
27. Михаил Цыбанович Дашеев
28. Амгалан Александрович Будаев
29. Бадма Гомбоевна Базарова
30. Бадма-Ханда Будаевна Доржиева.


Комментарии